Call Now!

WAXING

BROW WAXING – $23

LIP OR CHIN – $16

NOSE/EAR – $16

Lip Waxing

BIKINI WAX – $52

BRAZILIAN – $72

BACK WAXING – $72